Krisztus kínszenvedése, halála és feltámadása az emberiség történelmének legfontosabb eseménye. Jézus Krisztus ezáltal győzedelmeskedett a bűn, a halál és a sátán felett. Értünk, a mi üdvösségünkért tette ezt. „Ne légy hitetlen, hanem hívő!” (Jn 20,27) Amikor Jézus Krisztus a feltámadása ...

A jegyesség időszaka gyönyörű, de egyúttal nehéz is volt számunkra, mert őszintén szólva nem könnyű a tisztaságért harcolni Fiatal házasok vagyunk, májusban ünnepeltük az első házassági évfordulónkat. Mindketten már a megismerkedésünk előtt tagjai voltunk a Tiszta Szívek Mozgalmának. A közösség egyik ...

„Évszázadokon át, amikor az ember felnézett az égre, a mindenek Teremtőjét látta benne. Ez volt Isten szándéka — a teremtett dolgok által akarta megmutatni nekünk, hogy ki ő, műveiben nyilatkoztatta ki dicsőségét” (Austin Sailsbury). Minél tüzetesebben tanulmányozzuk a világegyetemet, annál ...

A Maradjatok meg szeretetemben legfrissebb számának (2024/2) tartalmából: Szokatlan történet egy ultraortodox rabbi megtéréséről, aki többéves belső küzdelem után belépett a Katolikus Egyházba Dolindo Ruotolo atya megrendítő életútja; az ő nevéhez fűződik a „Jézusom, te gondoskodj mindenről” ima Hatune nővér ...

A hitnek és az értelemnek az összekapcsolása, ennek a két szárnynak, „melyekkel az emberi szellem felemelkedik az igazság szemlélésére” (II. János Pál: Fides et ratio), Luther Márton számára érthetetlen és elfogadhatatlan volt. Nem volt képes elfogadni Arisztotelész örökségét a katolikus teológiában. ...

Miért választana pont engem? Egy ilyen gyöngét, bűnöst, kételyekkel telit, akinek egy perc alatt több ezer kérdése támad, és akit hirtelen föllelkesít mindenféle dolog Amikor a gimnáziumi tanulmányaim elején valaki gúnyosan azt mondta nekem, hogy egyszer szerzetes nővér leszek, csak ...