Bár a mesterséges megtermékenyítés következményeit érintő tudományos kutatások eredményei ijesztőek, a lombikprogram egyre több országban élvez támogatást, gyakran a polgárok tiltakozása és a tudósok figyelmeztetései ellenére is. Egyre több olyan ember, akiknek gondjai vannak a termékenységgel, hagyja magát becsapni és ...

Isten létének tagadását bizonyítandó az ateisták az evolúciós elméletre hivatkoznak, és azt hangoztatják, hogy az élet és annak valamennyi csodálatra méltó formája spontán módon jött létre. Ehhez meglehetősen abszurd érveket, gyönge lábakon álló empirikus bizonyítékokat és kitalációkat használnak fel, ahogy ...

2004. december 26-án az erős, 12 méter magas szökőárhullám megállt a velankanni Jó Egész­ség Anyja-bazilika küszöbénél. A templomban éppen kétezernél is többen voltak a szentmisén. Az indiai Velankanniban található bazilika 100 méterre fekszik a tengerparttól, és ugyanarra a szintre épült, ...

A rózsafüzér szavunk a latin rózsakoszorú jelentésű rosarium szóból származik. A rózsafüzért imádkozni olyan, mintha egy lelki rózsacsokrot ajándékoznánk Jézusnak és Szűz Máriának.  Arózsafüzér imája számos szentet nevelt. Montforti Grignion Szt. Lajos Mária ezt a tanúságot tette: „Ha felkelek vagy ...

„Mi történt a »Ne paráználkodj!« paranccsal az életünkben? — kérdezte Szent II. János Pál. — A házastársaknak valóban fontos az, hogy gyermekeik tiszta szülőkből szülessenek? Magunkban hordozzuk-e az érzést, hogy az emberi test a feltámadásra hivatott, s hogy kötelességünk gondoskodni a ...

Az Eucharisztiában jelen lévő Jézus Isten erejének legnagyobb forrása a földön, ugyanakkor a gonosz lélek szüntelen támadásainak tárgya. Franco Peradotto atya, a torinói egyházmegye általános helynöke már évekkel ezelőtt aggodalommal figyelmeztetett, hogy Észak-Olaszországban egyre gyakrabban gyalázzák meg az átváltoztatott szentostyákat. ...

„Hogy milyen nagy titok játszódik le ilyenkor [a szentáldozáskor] a lelkünkben — ezt majd csak az örökkévalóságban fogjuk megérteni” (Napló, 840). Szt. Kowalska Fausztina Jézus ezt mondta: „Ó, milyen fájdalmas számomra, hogy a lelkek a Szentáldozásban oly kevéssé egyesülnek velem. Várom a lelkeket, ...

Akik az irányadó médiában és a politikusok által propagált modern genderideológiában hisznek, nem ismerik annak valós arcát. Őket manipulálja a média leginkább. Nem tudják, hova vezet a genderideológia, és milyen következményekkel jár a társadalom számára. Ezért fontos, hogy valós információkat ...

Vannak helyzetek, amikor Jézus megbocsátásra és ellenségszeretetre vonatkozó parancsa emberi erőn felülinek tűnik. Jézus azonban nem ismer megalkuvást e  téren. Így szólít fel minket: „szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra ...

Krisztus kínszenvedése, halála és feltámadása az emberiség történelmének legfontosabb eseménye. Jézus Krisztus ezáltal győzedelmeskedett a bűn, a halál és a sátán felett. Értünk, a mi üdvösségünkért tette ezt. „Ne légy hitetlen, hanem hívő!” (Jn 20,27) Amikor Jézus Krisztus a feltámadása után utolsó ízben ...