Megállt a szökőárhullám

2004. december 26-án az erős, 12 méter magas szökőárhullám megállt a velankanni Jó Egész­ség Anyja-bazilika küszöbénél. A templomban éppen kétezernél is többen voltak a szentmisén.

Az indiai Velankanniban található bazilika 100 méterre fekszik a tengerparttól, és ugyanarra a szintre épült, mint a környező épületek. Nincs tudományos magyarázat arra, hogy a szárazföldet fél kilométeres távolságban elárasztó, a bazilika előtt és mögött álló épületeket mind elpusztító szökőárhullám hogyan hagyhatta érintetlenül a bazilikát. Az özönlő tengervíz elárasztotta és elpusztította a bazilika körüli összes házat. Több mint ezren vesztek oda, akik nem voltak a bazilikában, míg a templomban összegyűlt több mint 2000 ember azt sem tudta, mi történik odakint. Devadass Ambrose, a helyi egyházmegye püspöke kijelentette, hogy rendkívüli isteni beavatkozásról és nagy csodáról van szó. Hozzátette, hogy a szentély mögötti, a tengerparttól mintegy 500 méterre lévő autóbusz-telephelyet, valamint a bazilika körül lévő valamennyi házat és szállodát teljesen lerombolta a 12 méter magas hullám. Hogyan lehetséges, hogy ez a hullám megállt a parttól mindössze 100 méterre fekvő templom kapuja előtt? Erre csak egy válasz lehetséges: Isten rendkívüli módon megóvta a bazilikát és a benne imádkozó embereket. Devadass püspök 2005. január 27-i jelentésében egyértelműen megállapítja, hogy nagy csodával van dolgunk.

Henryk Szydłowski professzor szerint ez a 21. század legnagyobb csodája. Ezt írja: „A velankanni bazilika csodálatos megmenekülése segít jobban megértenünk a Kivonulás könyvének azt a részét (14,15—31), mely leírja, hogyan keltek át Izrael fiai a Vörös-tengeren: a tenger kettévált, és a víz jobb és bal felől úgy állt, mint a fal.”

Hasonló esemény játszódott le a Bengáli-öböl partján is. 2004. december 26-án a Csennaiban található Szent Tamás-bazilika csodás módon megmenekült a szökőárhullámtól. A tenger hulláma teljesen elpusztította az összes környező épületet, de a bazilikát érintetlenül hagyta. Ez a gyönyörű, szakrális épület azon a helyen épült, ahová Szent Tamás apostolt temették 72-ben. A helyi lakosok állítása szerint Szent Tamás a halála előtt leszúrta a botját azon a helyen, ahol ma a templomba vezető lépcsők vannak, és azt mondta, hogy a tenger vize soha nem fog elérni erre a helyre. A szökőár elől menekülve több százan húzódtak be a bazilikába, és így túlélték a katasztrófát.

A velankanni bazilika története

1560-ban egy forró napon, mint minden reggel, egy Tamil nevű fiú Velankanniból tejet szállított egy gazdag embernek a falutól 10 kilométerre levő Nagapattinam városába. Útközben megállt, és egy rövid időre megpihent egy nagy fügefa alatt. Egy erős szélfuvallat ébresztette fel, és egyszerre maga előtt látta Szűz Mária gyönyörű alakját s a karjaiban a kis Jézust. Szeretet, öröm és béke sugárzott róluk. Tamil érezte, hogy szeretik és elfogadják őt. Szűz Mária rámosolygott, és tejet kért tőle, hogy meg tudja etetni a kis Jézust. Tamil készségesen odaadta neki mindenét, amije volt. A kis Jézus bájosan mosolygott, aztán a fiú nagy meglepetésére kiitta a korsó teljes tartalmát. Szűz Mária köszönetet mondott Tamilnak, majd a látomás eltűnt. A fiú kellemetlen helyzetbe került. Mikor megérkezett a gazdag emberhez, akinek át kellett volna adnia a tejet, elmondta neki, hogy mi történt vele az úton. A gazdag ember haragra gerjedt, mert azt hitte, hogy a fiú be akarja csapni. Levette az üres korsó fedelét, és amikor együtt belenéztek, döbbenten látták, hogy hogyan töltődik meg tejjel, míg túl nem csordult. Ennek a nyilvánvaló csodának a tanúi rögtön a látomás helyére futottak, és ott Szűz Mária ismét megjelent nekik a kis Jézussal. A helyi keresztények hittek a Szűzanya megjelenésében, és elkezdtek járni oda, hogy Szűz Mária közbenjárásával bizalommal adják át Jézusnak minden gondjukat-bajukat. Csodálatos gyógyulások és megtérések történtek.

Néhány évvel később nem messze a jelenés helyétől egy béna lábú fiú írót árult az arra járóknak. Egyik nap nagy fényesség támadt, majd a fiú megpillantotta a fény közepén Szűz Mária gyönyörű alakját és a kis Jézust. Mindketten fehérbe voltak öltözve, és csodálatos melegség, szeretetet és béke áradt belőlük. Szűz Mária egy pohár írót kért a fiútól Jézusnak. Ő örömmel adott, és boldogan figyelte, ahogy a kis Jézus mindet megitta. Szűz Mária köszönetet mondott a fiúnak a nagylelkűségéért, és megkérte, hogy menjen el Nagapattinam városába, és mondja meg egy bizonyos ott élő katolikusnak, hogy építsen templomot a jelenés helyén. A fiú azt mondta, hogy örömmel végrehajtja a parancsot, de bénák a lábai, így meg kell várnia az édesanyját, hogy odavigye őt. Ekkor Szűz Mária megkérte Jézust, hogy gyógyítsa meg a fiút, majd azt mondta a fiúnak, hogy keljen fel, és induljon el. A fiú megpróbált felállni, és leírhatatlan öröm töltötte el, mikor azt tapasztalta, hogy meggyógyult, rendesen tud járni és futni. A Velankanni és Nagapattinam közti tíz kilométeres utat olyan gyorsan futva tette meg, ahogy csak bírta. Ott találkozott azzal a férfival, akiről Szűz Mária beszélt neki, és megtudta tőle, hogy előző éjszaka álmot látott, amelyben Szűz Mária azt mondta neki, hogy várjon a fiú látogatására. A férfinak szemernyi kételye sem maradt, habozás nélkül kápolnát épített a jelenés helyére, és elhelyezte benne a kis Jézust tartó Szűz Mária szobrát. Onnantól fogva a kápolnába tömegesen kezdtek járni a zarándokok. Szűz Mária közbenjárása sok csodás gyógyulás és megtérés történt, ezért elnevezték őt a Jó Egészség Anyjának.

A bazilika krónikája többek között beszámol egy portugál vitorlás csodás megmeneküléséről is. A 17. század végén egy portugál kereskedelmi hajó Makaóból Kínába hajózott. A Bengáli-öbölben nagy viharba került. A hajón utazó tengerészek és kereskedők mélyen vallásosak voltak, és különösen is tisztelték Szűz Máriát. Hatalmas hullámok csaptak át a fedélzeten, és alig maradt esély a megmenekülésre. A tengerészek tisztában voltak azzal, hogy csak Isten különleges beavatkozása mentheti meg őket. Mindannyian térdre borultak, és csodáért könyörögtek a Szűzanyához. Megfogadták, hogy ha túlélik a vihart, akkor egy templomot építenek Szűz Máriának azon a helyen, ahol partot érnek. Buzgó imájuk azonnal meghallgatásra talált. A szél elállt, a tenger lecsendesedett, és a vitorlás békésen elérte Velankanni partját. Amikor a portugálok kiszálltak a parton, letérdeltek, és köszönetet mondtak Istennek és Szűz Máriának a csodás megmenekülésükért. Később felfedezték, hogy nem messze egy kis, zsúpfedeles kápolna található, benne egy Mária-szoborral. Tudták, hogy itt kell felépíteniük a szilárd falú templomot, és rögtön munkához is láttak. Ez szeptember 8-án, Szűz Mária születésének ünnepén történt. Így kezdődött a Szűz Máriának szentelt legnagyobb indiai templom, más néven az indiai Lourdes története, ahova évente több mint 20 millióan zarándokolnak el, kérve Szűz Mária közbenjárását és a testi-lelki gyógyulás kegyelmét. A zarándokok között nemcsak katolikusok, hanem más vallásúak is vannak. Minden évben több százan gyógyulnak meg csodásan különböző betegségekből, és sok megtérés is történik.

A leghatékonyabb védelem a gonosz szökőárhulláma ellen

A velankanni csoda jel számunkra, amely arra akar rávezetni bennünket, hogy az egyetlen védelem a legnagyobb rossz, vagyis az örök kárhozat ellen a Jézus iránti bizalom és odaadás, amikor bűneinket és nyomorúságunkat belemerítjük Isten irgalmasságának tengerébe. A feltámadt Jézus él, tanít, megbocsátja a bűnöket, megszabadít az ördög rabságából és örök életet ad a Katolikus Egyházban. Ha nem akarjuk elveszíteni az üdvösségünket, akkor a leghatékonyabb módszer az, hogy felajánljuk magunkat Szűz Mária Szeplőtelen Szívének.

II. János Pál így magyarázta: „Felajánlani a világot Szűz Mária Szeplőtelen Szívének annyit jelent, mint visszatérni Fiának keresztje alá. Annyit jelent, mint a világot az Üdvözítő átdöfött Szívének felajánlani és visszavezetni a megváltás forrásához. A megváltás nagyobb, mint az ember bűne és mint a »világ bűne«. A megváltás ereje mérhetetlenül nagyobb, mint az ember és a világ összes gonoszsága. Felajánlani magunkat Szűz Máriának annyit jelent, mint elfogadni a segítségét abban, hogy felajánljuk magunkat és az egész emberiséget egyetlen Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak.” Szűz Mária vezet minket a legbiztosabban a szent Fiába, Jézus Krisztusba vetett határtalan bizalom és a hit útján, hogy Fia megszabadíthasson bennünket a bűn rabszolgaságából végtelen irgalmának erejével. Szűz Mária mindannyiunkat kér, hogy vegyünk részt saját magunk, szeretteink, hazánk és az egész világ megmentésében. Tudjuk, hogy csak Krisztus irgalmas szeretete győzheti le az emberiségre nehezedő gonosz fenyegetését. Jézusnak szüksége van a mi beleegyezésünkre és a bizalmunkra, hogy általunk cselekedhessen, és szeretetével mindenkit megérinthessen, különösen a megátalkodott bűnösöket. Ha Szűz Mária Szeplőtelen Szívén keresztül teljesen és feltétel nélkül felajánljuk magunkat Jézusnak, annak a következőkben kell megnyilvánulnia: 1. elutasítjuk a bűnt, teljesen elfordulunk tőle, és az Egyház tanítása szerint fogunk élni; 2. mindennap állhatatosan imádkozunk (többek között a rózsafüzért, az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét) és olvassuk a Szentírást; 3. rendszeresen (pl. havonta egyszer) gyónunk, és ügyelünk arra, hogy a megszentelő kegyelemben állapotában éljünk. Továbbá ha lehetséges, vegyünk részt mindennap a szentmisén, járjunk gyakran szentségimádásra, és szerdánként és péntekenként kenyéren és vízen böjtöljünk. A Katolikus Egyház közösségében élt élet és a Fatimai Szűz Mária fenti kéréseinek teljesítése megvéd minket a gonosz árhullámától, mely el akarja borítani Európát és a világot.

Minden évben több százan gyógyulnak meg csodásan különböző betegségekből, és sok megtérés is történik

A szárazföldet fél kilométeres távolságban elárasztó, a bazilika előtt és mögött álló épületeket mind elpusztító szökőárhullám érintetlenül hagyta a bazilikát

Felajánló ima a Szeplőtelen Szűzhöz 

Szűz Mária, Édesanyám, Jézus Krisztus Szeplőtelen Szűz­anyja, Magyarok Nagyasszonya! II. János Pál pápa példáját követve mondom neked: teljesen a tiéd vagyok. A te Szeplőtelen Szívedbe ajánlom magam s mindent, ami vagyok: az elmémet, az értelmemet, az érzéseimet, a megsebzettségemet, a gyöngeségeimet, az emlékezetemet, a múltamat a fogantatásom pillanatától, a jelenemet és a jövőmet a testi halálommal együtt, minden lépésemet, minden tettemet, minden szavamat és minden gondolatomat. 

Szeplőtelen Szívedbe ajánlom a családomat és mindenemet. A te kezedbe ajánlom a munkámat, az imádságomat, a szenvedésemet. Csodálatos Anya, oltalmazz meg engem és szeretteimet a gonosztól. Esdd ki számunka a változás és a gyógyulás kegyelmét. Vezess minket az élet útján, és vonj be minket Szent Fiad, Jézus Krisztus, a világ Üdvözítője országának építésébe — akitől minden jó, az igaz­ság és az élet származik. Ámen.