Krisztus kínszenvedése, halála és feltámadása az emberiség történelmének legfontosabb eseménye. Jézus Krisztus ezáltal győzedelmeskedett a bűn, a halál és a sátán felett. Értünk, a mi üdvösségünkért tette ezt. „Ne légy hitetlen, hanem hívő!” (Jn 20,27) Amikor Jézus Krisztus a feltámadása ...

A házasság súlyos válságának idején, amikor a házastárs elment, vagy valaki mással él együtt, nem kell elveszíteni a reményt. Jézus Krisztus ezeket a sebeket is meggyógyítja a Hűséges Szívek Mozgalmának közösségében. A házastársaknak a házasélet minden gondjával és válságával Jézushoz ...

Már az elejétől azt akartuk, hogy a kapcsolatunk a tisztaságra épüljön. […] Hogy lehet fejlődni a szeretetben, hacsaknem a Teremtő segítségével? Amai világban nehéz téma a házasság előtti tisztaság. Valamikor teljesen természetes volt, és nem is beszéltek róla. Most, hogy ...

„Ha egyszer szent leszek, biztosan a »sötétség« szentje leszek. Nem leszek majd a mennyben — hogy fényt vigyek azoknak az embereknek, akik sötétségben élnek” — mondta Teréz anya, akit öt évvel ezelőtt avatták szentté. Jézus arra kérte Teréz anyát, hogy szeretetének ...

A történészek azt állítják, hogy Jézus születésének korát a legnagyobb világtörténelmi eseményre való rendkívül élénk, általános várakozás jellemezte. A választott nép a messiás eljövetelét várta, a pogány nemzetek pedig a világ uralkodójának születését. Mindannyian meg voltak győződve arról, hogy ez Júdeában ...

Mindazok, akik őszintén keresik az igazságot, érzékelik Isten jelenlétének és működésének nyilvánvaló jeleit a minket körülvevő világban. Isaac Newton (1642—1727), az angol fizikus ezt írta: „A Nap, a bolygók és az üstökösök csodálatos elrendeződése csakis egy értelmes és hatalmas Lény ...

Szent Januáriusz 305-ben halt vértanúhalált a Nápoly melletti Pozzuoliban. Azóta ismétlődik a csoda: a szent megalvadt vére friss, oxigéndús vérré változik. Mit akar nekünk Isten ezzel a jellel mondani? Szent Januáriuszt 305-ben fejezték le a Nápoly melletti Pozzuoliban, nem messze ...

A szexualitás terén az egyetlen megbízható szakértő Jézus Krisztus. Ő nyilvánította ki nekünk a teljes igazságot az emberről, aki testből és halhatatlan lélekből áll, és meghívást kapott az Istennel való szeretetközösségre Mindenki számára a szeretet a legfontosabb, és a szeretet ...

Az Iszlám Állam Dabiq című propagandaújságjának a címlapján megjelent egy fénykép, mely a Szent Péter teret ábrázolja az ISIS zászlajával. Amikor a Szűzanya megjelent Tre Fontanéban, azt mondta, hogy ha az emberek figyelmen kívül hagyják a megtérésre szólító felhívását, akkor ...

A világegyetemben sok jel van, mely Isten létezésére mutat rá. Az egyikük az emberi test DNS-ének zseniális kódrendszere. 2004-ben a világateizmus szellemi vezetője, Antony Flew filozófus nyilvánosan megvallotta a Teremtő Istenbe vetett hitét. Állítása szerint hitvallása a tudományos tényekre támaszkodó ...