Az élet mindig ajándék

2003. október 19-én, vasárnap a Szent Péter téren pontifikátusának 25. évfordulóján II. János Pál boldoggá avatta Kalkuttai Teréz anyát. Az Egyháznak ez a két nagy egyénisége határozottan állt ki a meg nem született gyermekek védelmében.

A halál és az élet kultúrája között

Az abortuszok valósága mély fájdalommal töltötte el a 2016-ban Ferenc pápa által szentté avatott Teréz anya és Szent II. János Pál szívét is. Nem haboztak felemelni a hangjukat és erős szavakat használni, hogy megszólítsák az emberek lelkiismeretét. Teréz anya ezt mondta a Nobel-békedíj átvételekor: „Úgy érzem […], hogy a békét ma leginkább az abortuszok veszélyeztetik. Nyílt háború ez, ölés, az anyai kéz által elkövetett gyilkosság. […] Sok ember aggódik az indiai és afrikai gyermekek sorsa miatt, akik közül sokan alultápláltság, éhezés és hasonlók következtében halnak meg, de sok millió gyerek hal meg szándékos emberölés következtében, a saját anyjuk akaratából. Ezért az abortusz a béke legnagyobb ellensége. Hiszen ha az anya megölheti a saját gyermekét, miért ne ölhetnélek meg én téged és te engem? Már nincs, ami megakadályozhatna minket ebben.” Szent II. János Pál, akiről egyesek azt mondták, hogy megszállottan védelmezi a megfogant gyermekek élethez való jogát, nemcsak hogy elutasította, amit a szemére hánytak, de még erőteljesebben szólított fel a leggyöngébbek védelmére. Meggyőződése volt, hogy ahol az emberi életről van szó, ott nincs helye kompromisszumnak. Ezt írta az enciklikájában: „a jó és a rossz, a halál és az élet, a »halál kultúrája« és az »élet kultúrája« közti hatalmas és drámai összeütközés előtt állunk. De nemcsak »előtte«, hanem a konfliktus »kellős közepében« állunk: részesei vagyunk valamennyien azzal a lerázhatatlan felelősséggel, hogy föltétlenül az élet javára kell választanunk” (Evangelium vitae, 28).

Újszülött az utcán

II. János Pál elmagyarázta, hogy „föltétlenül az élet javára választani” annyit jelent, mint a nő oldalán állni, mivel az abortusznál pont a nő fizeti a legmagasabb árat az anyasága tönkretételéért, a benne megfogant élet elpusztításáért. Neki kell majd lelkiismeret-furdalással élnie. A pápa figyelmeztetett arra, hogy a terhességmegszakítás döntése mögött gyakran a férfi áll — ha nem is a nőre gyakorolt közvetlen nyomással, hogy abortuszra menjen, akkor annyiban, hogy nem vállalja a tettéért a felelősséget. Ezért olyan fontos, hogy az egyedülálló anya ne maradjon magára, hanem tapasztalja meg a szolidaritást, és kapjon támogatást, hogy ne történjen tragédia. A tanácsadókból és a leányanyák számára alapított otthonokból merített tapasztalatokból a Szentatya tudta, hogy az a nő, aki megerősítést kap, és megszabadul az egzisztenciális fenyegetéstől, képes a hősiességre (vö. Átlépni a remény küszöbén).

Ezeket a szavakat támasztja alá egy szegény asszony és a gyermeke esete is, melyet Szent Teréz anya mesélt el: „Egyszer az utcán felemeltem egy ruhacsomót. Úgy nézett ki, mint az eldobott ruha, de egy gyermek volt belegöngyölve. Láttam, hogy a keze és a lába deformált. Biztos ezért dobta ki valaki. Hogyan áll majd egyszer Isten elé az anya, aki ezt tette? De mondok nektek valamit: az a szegény asszony eldobta a gyermekét, de nem ölte meg. Ezt kell megtanulnunk a szegényektől — a gyermekek iránti szeretetet.” Teréz anya nemegyszer mondta: „Ha megtudjátok, hogy egy nő nem akarja megtartani a gyermekét, és a terhességmegszakítás mellett döntött, igyekezzetek meggyőzni őt, hogy adja nekem azt a gyermeket. Én szeretni fogom, és Isten szeretetének jelét fogom látni benne.”

Isten legszebb ajándéka

Szent Teréz anya ezt írta: „Az élet Isten legszebb ajándéka. Isten nagy dolgokra teremtett minket, hogy szeressünk és szeretve legyünk. Isten időt ad nekünk a földön, hogy megismerjük a szeretetét, hogy létünk legmélyéig megtapasztaljuk a szeretetét. Hogy szeressük őt és szeressük a testvéreinket is. Az élet Isten ajándéka. Olyan ajándék, amit csak Isten adhat. De Isten az ő alázatában megadta a férfinak és a nőnek a képességet, hogy együttműködjenek vele az élet továbbadásában. Legyen bármi Isten szándéka, nem szabad beleavatkoznunk ebbe a szép ajándékába, és nem szabad tönkretennünk” (levél, 1996. október 26.). Mivel az élet Isten ajándéka, egyedül Isten dönthet élet és halál felől. „Az ember élete Istentől jön — magyarázta II. János Pál —, az Ő ajándéka, az Ő képmása és lábnyoma, az Ő eleven lelkében való részesedés. Ennek az életnek éppen ezért Isten az egyetlen ura: az ember nem rendelkezhet fölötte” (EV 39). A „ne ölj!” parancs, mely az ártatlan és védtelen lények halálával szembesülve különleges jelentőséget kap, az emberi élet védelmezője.

A mi hozzájárulásunk

Szent Teréz anya és Szent II. János Pál vágya az volt, hogy mindenki — hívők és nem hívők — vegyenek részt az élet védelmében. „Az élet új kultúrája melletti mozgósításból senki se érezze kirekesztettnek magát: mindenkinek megvan a maga fontos szerepe” — mondta a pápa (EV 98). A Szentatya felvázolta, ki felelős az életért, kezdve a gyermek anyjától, folytatva az apán, a családtagokon, az orvosokon és az egészségügyi dolgozókon, törvényhozókon, belefoglalva minden embert. Ha a környezetünkben nem játszódnak le drámai események, vagy nem ismerünk olyan nőt, aki az abortusz kísértésével küzd, akkor is imádkozhatunk érte.

Szent II. János Pál arra buzdított, hogy az imához tegyünk hozzá böjtöt is. „Maga Jézus — írta a pápa — mutatta meg, hogy az imádság és a böjt a fő és leghatásosabb fegyver a gonosz erői ellen, és mondta tanítványainak, hogy egyes ördögök másként nem űzhetők ki. Alázattal és bátran kezdjünk újra imádkozni és böjtölni, hogy elnyerjük, hogy a Magasságból jövő erő lerontsa a csalás és a hazugság falait, melyek oly sok fivérünk és nővérünk szeme elől takarják el az életellenes magatartások és törvények romlott természetét, és nyissa meg szívüket a szeretet és az élet civilizációját szolgáló vágyakra és elhatározásokra” (EV 100).

Az imának és a böjtnek hatalmában áll életet menteni, hozzájárulva Szent Teréz anya kívánságának teljesítéséhez: „Igyekezzünk tenni azért, hogy ebben az évben minden — megszületett és meg nem született — gyermek várt és vágyott legyen.”

„Az élet Isten ajándéka. Olyan ajándék, amit csak Isten adhat” (Szent Teréz anya)

„Az élet Isten legszebb ajándéka. Isten nagy dolgokra teremtett minket, hogy szeressünk és szeretve legyünk” (Szent Teréz anya)

Az élet esély — ragadd meg!
Az élet szépség — csodáld meg!
Az élet boldogság — ízleld meg!
Az élet álom — valósítsd meg!
Az élet kihívás — fogadd el!
Az élet kötelesség — teljesítsd!
Az élet játék — játszd!
Az élet érték — vigyázz rá!
Az élet vagyon — őrizd meg!
Az élet szeretet — örülj neki!
Az élet rejtély — fejtsd meg!
Az élet ígéret — teljesítsd!
Az élet bánat — légy rajta úrrá!
Az élet himnusz — énekeld!
Az élet küzdelem — vívd meg!
Az élet kaland — vágj bele!
Az élet szerencse — érdemeld ki!
Az élet élet — védelmezd!

Kalkuttai Szent Teréz anya