Mária által Jézushoz – a pompeji kilenced

Az Úr Jézus szüntelenül emlékeztet minket a kitartó ima fontosságára: „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek! Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak” (Mt 7,7—8).

Aszerető Isten mindent meg akar adni nekünk, amire szükségünk van ahhoz, hogy a mennybe vezető úton járjunk, s hogy boldogok legyünk. Az Úr Jézus biztosít és buzdít minket: „Bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok” (Mt 21,22); „A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak” (Róm 12,12); „Imádkozzatok szüntelenül” (1Tesz 5,17).

Szerkesztőségünkbe sok tanúságtétel érkezik azokról a kegyelmekről, melyeket a pompeji kilencedet imádkozó emberek kaptak. Ezekből közlünk néhányat.

1. Negyedszer imádkozom a pompeji kilencedet. A Rózsafüzér Királynője már háromszor segített meg engem és a családomat a nehéz helyzetekben, megajándékozva minket a kért kegyelmekkel. A több mint ötvenéves vejem megkapta a munkát, amire vágyott, nekem Szűz Mária az egészségemet adta vissza, a lányomat pedig biztonságosan átvezérelte a nehéz időkön. Most azért könyörgök a Rózsafüzér Királynőjéhez, hogy a 33 éves lányomnak, két kisgyermek édesanyjának, sikerüljön a műtétje. Remélem, hogy a Szűzanya most is kiesdi Fiánál a kegyelmet. Sohasem okozott csalódást. Mindenkinek, aki nehéz helyzetben van, azt tanácsolom, hogy vegye a kezébe a rózsafüzért, és bízzon a Szűzanya biztos segítségében.

Stanisława

2. Sok éven át kellemetlen egészségi problémáktól szenvedtem — mindenféle orvosnál jártam, többek között kardiológusnál és endokrinológusnál, mindenféle gyógyszert szedtem, mégis egyre rosszabbul éreztem magam. Egyik orvos sem tudta megállapítani, hogy mi a bajom, és mi okozza. A különféle testi, főleg kardiológiai problémák mellett állandó félelemtől, kedvetlenségtől, neurózistól, kényszeres gondolatoktól szenvedtem, melyektől képtelen voltam megszabadulni.

Egy nap otthon rábukkantam a Szeressétek Egymást! magazinra. Az édesapám hozta. Volt benne egy szép tanúságtétel egy nőtől, akinek a házassága a Pompeji Rózsafüzér Királynőjének köszönhetően menekült meg. Ebben a cikkben azt olvastam, hogy az imát, melyet ez a nő imádkozott, „ellenállhatatlan kilencednek” nevezik, s ez nagy reménnyel töltötte meg a szívemet. Éreztem, hogy eljött az idő, hogy mindent Szűz Máriára bízzak, mert csak ő tudja kiesdeni számomra az egészség kegyelmét. Eleinte gondjaim voltak a kilenced imádkozásával, de ezek fokozatosan megszűntek. Már közben is éreztem, hogy jobban vagyok, de amikor befejeztem, igazi csoda történt! Meleget kezdtem érezni a szívemnél, öröm és béke töltött el — valami leírhatatlan! A kedvetlenségem eltűnt, életkedv, remény ébredt bennem, még inkább megszilárdult az Istenbe és az ő szent Anyjába vetett hitem! Annak, aki éveken át csüggedésben élt a rossz egészségi állapota miatt, ez hihetetlen érzés!

Kérem mindazokat, akiknek úgy tűnik, hogy nincs számukra remény, segítség, akik valamivel nem boldogulnak, akik gondokkal küszködnek, hogy hittel és őszintén imádkozzátok ezt a kilencedet, és Szűz Mária a legnagyobb problémákból is segít kijutni! Ne szűnjetek meg imádkozni! Magam is megtapasztaltam, hogy a Szűzanya a mi nagy mentsvárunk és segítségünk. Hála neki most esélyem van beteljesíteni a házasságra szóló hivatásomat.

Szűz Mária, Rózsafüzér Királynője, teljes szívemből köszönetet mondok neked, és kérlek, hogy mindannyiunkat árassz el anyai gondoskodásoddal! Hálát adok a Szentháromság egy Istennek, hogy nekünk adta Szűz Máriát, a Pompeji Rózsafüzér Királynőjét, aki minden kegyelmek közvetítője és a mi nagy segítségünk!

Márta

3. Szeretném a Szeressétek Egymást! olvasóival megosztani az örömhírt, hogy mekkora kegyelmet esdett ki a fiam számára a Pompeji Szűz Mária. A fiamnak a középiskola második évfolyamában gondjai voltak — nem akart iskolába járni, sok tanórát kihagyott, az első félév végén szinte csupa elégtelen érdemjegy volt a bizonyítványában. Kétségbe voltam esve, nem tudtam, mit tegyek. Amikor elolvastam, hogy a Szűzanya mennyi emberen segített, elkezdtem imádkozni a pompeji kilencedet. Március elejétől augusztus végéig rövid szünetekkel háromszor végigimádkoztam. Amint elkezdtem imádkozni, a Legszentebb Szűz csodálatos módon segíteni kezdett. A fiam elkezdett tanulni — elkezdte egymás után kijavítani a jegyeit az egyes tantárgyakból. Nem volt könnyű dolga, gyakran elkedvetlenedett, de segítettem neki, ahogy tudtam. Az iskolaév végén a fiam nyolc tantárgyból javított, a szünidőre csak két pótvizsgája maradt. Kitartóan tanult. Augusztus végén voltak a vizsgái, sikeresen le is tette őket. Számomra ez egy csoda. Nagyon boldog vagyok, és hálás szeretett mennyei Édesanyámnak a kegyelmi ajándékért. Köszönöm, Szűzanyácska!

Edit

4. 2013 szeptemberében elhatároztam, hogy imádkozni fogom a pompeji kilencedet, amit „ellenállhatatlan kilencednek” is neveznek. Ez egy igényes, de hatékony ima, garantált, hogy megkapod azt, amit kérsz, ha megegyezik Isten akaratával. Szűz Mária közbenjárására a Jóisten egy régóta várt, csodálatos ajándékkal ajándékozott meg minket. Sok-sok hónapnyi próbálkozás után a következő júliusban teherbe estem. A férjemmel nagyon örülünk annak, hogy ismét szülők leszünk. Azt is érezzük, hogy Istennek mennyire fontosak vagyunk, és milyen nagyon szeret minket. Ő választja ki a legjobb időt annak megvalósítására, amit megígért. Számára nincsenek lehetetlen dolgok. Nagy és hatalmas, de ugyanakkor szeretetteljes és irgalmas. Milyen jó, hogy ilyen Apukánk van!

Anna

Hogyan kell imádkozni a pompeji kilencedet

A Pompeji Szűz Máriához imádkozott kilenced a rózsafüzér három részének (örvendetes, fájdalmas és dicsőséges) az elimádkozásából áll. El lehet imádkozni a negyedik részt is, a világosság rózsafüzérét.

Az imádság alatt teljesen Jézusra kell bíznunk magunkat Mária által, és engednünk kell, hogy a szívünket átjárja Isten gyógyító szeretete. Minden gondunkat, bajunkat, kétségünket és aggodalmunkat Istenre kell bíznunk, és meg kell maradnunk a Szűzanya ölelésében. A jó imádság előfeltétele, hogy elhagyjunk minden bűnt, állandóan harcoljunk ellenük és az ördög ellen azáltal, hogy a bűnbánat szentségéhez járulunk, és mindennap igyekszünk megvalósítani életünkben Jézus tanácsát: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen” (Mk 8,34). Megtagadni magunkat annyit jelent, hogy nem saját magunkat keressük Istenben, nem lelkesedést, örömöt vagy lelki vigaszt keresünk az imában. Azt jelenti, hogy hálásan elfogadunk mindent, amit Isten ad.

Nem szabad elkedvetlenedni és elhagyni az imát a teljes lelki szárazság vagy az Istenben lelt öröm elveszítése idején sem. Az igazi ima nem az érzelmektől, hanem az akarattól függ. „Ha kegyelmet kérünk, Isten megadja, de akarnunk is kell elfogadni azt. De ahhoz, hogy el tudjuk fogadni, szükségünk van önmegtagadásra. A szeretet nem szavakon és érzelmeken alapul, hanem tetteken. Ez akarati cselekedet, ajándék, illetve adományozás. Az értelem, az akarat és a szív — ez a három képességünk az, melyeket az ima során edzenünk kell” — írja Szent Fausztina (Napló, 392).

A pompeji kilenced imádkozásánál a rózsafüzér mindhárom része előtt előbb elmondjuk a szándékot (csak egyet), azután hozzátesszük: „Ezt a rózsafüzért a te tiszteletedre imádkozom, Rózsafüzér Királynője.”

Az első 27 napon a pompeji kilenced kérő részét imádkozzuk, és mindennap mindegyik rózsafüzér befejezése után még elimádkozzuk ezt az imát: „Emlékezz, ó irgalmas Szűz Mária, Pompeji Rózsafüzér Királynője, hogy soha nem lehetett olyat hallani, hogy elhagyatott lett volna az, aki tisztel téged és a rózsafüzérrel kéri a segítségedet. Ne vesd meg szavaimat, örök Ige Anyja, hanem hallgass meg kegyesen, és hallgasd meg rózsafüzérimámat a pompeji templomod iránti szeretetedért. Ámen.”

A következő 27 napon át a kilenced hálaadó részét imádkozzuk, és mindennap mindegyik rózsafüzér befejezése után még elimádkozzuk ezt az imát: „Mit adhatnék neked, szeretettel teljes Királynő? Egész életemet rád bízom. Pompeji Rózsafüzér Királynője, terjeszteni fogom dicséretedet, amennyire csak erőmből telik, mert a segítségedet kértem, és Isten megsegített engem. Mindenhol tanúságot fogok tenni irgalmadról. Terjeszteni fogom a rózsafüzér ájtatosságát, amennyire csak bírom, és mindenkinek elmondom irántam való jóságodat, hogy a hozzám hasonló méltatlan bűnösök is hozzád jöjjenek. Ha tudná a világ, hogy milyen jóságos vagy és irgalmas a szenvedőkhöz, minden teremtmény hozzád menekülne. Ámen.”

Ezenkívül mindegyik rózsafüzér után háromszor elmondjuk a fohászt: „Rózsafüzér Királynője, könyörögj érettünk!”

Amikor az Úr Jézus a kereszten haldoklott, Szűz Máriát adta nekünk, hogy Anyánk legyen. Ha ilyen közbenjárónk van, akkor biztonságban érezhetjük magunkat, és biztosak lehetünk abban, hogy jó Anyánk, Mária, a hit útjain Jézus Krisztushoz vezet minket.

A szent rózsafüzér gyermeki bizalommal és tiszta szívvel való imádkozása csodálatos gyümölcsöt hoz, mert megnyitja szívünket Isten ajándékainak elfogadására.