Ne hagyd, hogy manipuláljanak!

A szexualitás terén az egyetlen megbízható szakértő Jézus Krisztus. Ő nyilvánította ki nekünk a teljes igazságot az emberről, aki testből és halhatatlan lélekből áll, és meghívást kapott az Istennel való szeretetközösségre

Mindenki számára a szeretet a legfontosabb, és a szeretet egyetlen forrása Isten, aki a végsőkig szeret minket. Valóságos emberré vált, minden bűnünket és szenvedésünket magára vette, és a kereszten az életét áldozta értünk. Feltámadásával minden bűnünket megbocsátotta, és végső győzelmet aratott az ördög és a halál felett. Jézus szeret minket, és azt akarja, hogy elfogadjuk és továbbadjuk a szeretetét. Ugyanúgy az embernek az egész szexualitását és nemiségét ennek az igazságnak kell alárendelnie, vagyis Jézus Krisztus irántunk való szeretetét kell kifejeznie vele.
Ezért Isten azt akarja, hogy a nemi élet a házasság szentségének kifejeződése legyen, s általa a házastársak teljesen adják át önmagukat egymásnak Krisztus szeretetében, aki jelen van a házasságukban.

A megszentelő kegyelem állapotában élő házastársak nemi érintkezése a Szentháromság életében és szeretetében való részesedés, együttműködés Istennel az új emberi lények teremtésében. Az együttlét csak azoknak a nőknek és férfiaknak van fenntartva, akiket Jézus egybekötött a szentségi házasság felbonthatatlan kötelékével. A nemi érintkezés csakis a szentségi házasságban lehet a férfi és a nő egymás iránti kölcsönös szeretetének megnyilvánulása és megszentelődésük forrása. Ezzel szemben a házasság előtti és a házasságon kívüli együttlét, a homoszexuális tettek, valamint a 6. és a 9. parancsolat ellen elkövetett egyéb cselekedetek a nagyfokú önzés megnyilvánulásai, ezért halálos bűnök, melyek nagy szenvedést okoznak Jézusnak.
A szeretet megkívánja, hogy folyamatosan harcoljunk az önzés és a bűn ellen. Küzdenünk kell a tisztátalan erők ellen, melyek bebeszélik az embernek, hogy a szerelem csupáncsak érzéki és érzelmi élmény.

Ne hagyjuk, hogy a kegyetlen önzés, a bűn és a halál ideológiája manipuláljon minket! A bűn és a halál civilizációjának ideológusai tartósan meg akarják változtatni a keresztény értékrendet. Egyikük, André Breton, arra biztatta az embereket, hogy gyökerestül irtsák ki az erkölcsöt: „Vonzó módon kell támadást intézni a keresztény civilizáció ellen, s ezáltal végleg le kell számolni az olyan fogalmakkal, mint a bűn, az áteredő bűn és a megváltó szeretet, és mindezt a férfi és a nő isteni együttlétével helyettesíteni. Az élvezetre alapuló erkölcs gyorsan végez a szenvedés és az alázat semmit érő erkölcsével, mely pont megfelel az imperializmusnak és az Egyháznak.” A szexuális forradalom másik guruja, Herbert Marcuse azt állította, hogy a szexuális élvezet a legfontosabb, a gyermek pedig nem kívánt teher. Azt a képtelenséget tanította, hogy a világon minden rossz a keresztény erkölcsből fakad, melyet el kell vetni, mivel az emberi ösztönök útjában áll. Véleménye szerint egy új erkölcsöt kell kialakítani, mely mentes minden nyomástól és korláttól, az ember ugyanis csak így lehet önmaga. Marcuse az embert egy gondolkodó állattá alacsonyította, akinek az a legfontosabb életcélja, hogy minden ösztönét kielégítse.

Rémítő indítvány ez, melynek vége a totális önzés, vagyis az örök pokol. Idevezet a genderideológia is, és mindazok, akik a pornográfiát, a házasság előtti együttlétet, az önkielégítést, a fogamzásgátlást, az abortuszt és a tisztátalanság bűneit propagálják.
A tisztátalan erők aljas támadásai ellen az egyedüli védelmünk Jézus Krisztus, aki a Tiszta Szívek Mozgalmába hív minket.

Tiszta Szívek Mozgalma

Jézus hív téged a Tiszta Szívek Mozgalmába, mert formálni akarja a jellemedet, meg akar szabadítani az önzéstől és minden függőségtől, meg akarja gyógyítani szíved sebeit, és meg akar tanítani tiszta szeretettel szeretni.
Mikor és hogyan léphetsz be a Tiszta Szívek Mozgalmába? Bármikor! Előbb gyónj meg, és amikor magadhoz veszed Jézust az Oltáriszentségben, teljesen add át neki magad, és imádkozd el a TSZM felajánló imáját.

Kérünk, tudasd velünk, ha beléptél a TSZM-be. Személyre szóló áldást küldünk neked, és beírunk a Tiszta szívek könyvébe. Mindennap imádkozd el a TSZM felajánló imáját, és a gyakorlatban is valósítsd meg a benne foglalt kötelezettségeket! Ha kísértés támad, azonnal fordulj Jézushoz és Szűz Máriához, és mondd: „Uram, Jézusom, ments meg! Szűzanyám, védelmezz!” Ez a rövid ima valóban nagyon hatékony. „Hűséges az Isten, erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok” (1Kor 10,13).
Mindennap formáld a jellemedet! Alakíts ki olyan napirendet, melyben meglesz az ideje az imának, a munkának és a pihenésnek! Ha hűséges leszel ezekhez a kötelezettségekhez, azzal teljesíted Isten akaratát, és engeded Jézusnak, hogy hatalmával leküzdje az önzésedet, alakítsa a jellemedet, és megtanítson tiszta szívvel szeretni. Esténként menj időben aludni, reggel pedig korán kelj fel, hogy legyen időd imádkozni, tornázni és reggelizni.

Légy a feltámadott Krisztus bátor tanúja, és hited kincsét oszd meg másokkal is! Az evangelizációhoz felhasználhatod a Szeressétek Egymást! magazint is. A szerkesztőségben mindennap imádkozzuk a rózsafüzért és az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét az összes olvasóért és a TSZM tagjaiért. Kérünk titeket, ti is imádkozzatok értünk. Krisztus feltámadása legyen tartós örömötök és derűlátásotok forrása! Adjátok tovább ezt az örömöt másoknak is, és legyetek a Feltámadott bátor tanúi!