Fogamzásgátló mentalitás

A fogamzásgátlás gyökere az élvhajhász életfelfogás, melynek célja a lehető legnagyobb élvezet elérése a lehető legkisebb erőfeszítéssel. Ne feledjük, hogy a fogamzásgátló szerek árusítása mérhetetlen hasznot hoz a nemzetközi konszerneknek. Ne ámítsuk magunkat: a fogamzásgátlás szenvedélyes propagálását nem az emberek javáról és boldogságáról való gondoskodás vágya hajtja, hanem a nyereségvágy. Ezért ezek a kíméletlen megrontók alattas módszereket, manipulációt és hazugságot használnak fel annak érdekében, hogy megtartsák a régi ügyfeleket, és újakat szerezzenek.

A fogamzásgátlásból nyerészkedők, ezek a bűnre csábítók, akikhez Jézus szörnyű „jajt” intézett (Mt 18,7), manipulálják a természet törvényeivel kapcsolatos tudományos ismereteket, lebecsülik a természetes családtervezés módszereit, és szégyenkezés nélkül azt hazudják, hogy a fogamzásgátló eszközök használata nem veszélyezteti a nő egészségét. Pedig tudományos tény, hogy a fogamzásgátlás nemcsak a termékenységet teszi tönkre, hanem az egészséget is. A nő testében úgy működik, mint egy ökológiai bomba. A perorális fogamzásgátló szerek többek között visszérgyulladáshoz és trombózishoz, infarktushoz, agyvérzéshez, valamint meddőséget okozó vagy a következő terhesség folyamatát és a gyermek egészségét veszélyeztető fertőzésekhez vezethetnek. A fogamzásgátlás ezenkívül növeli a méhnyak-, petefészek-, mell-, bőr-, májrák és az endometriózis kockázatát. Előfordulhatnak pszichikai és szexuális rendellenességek is, a menstruációs ciklus zavarai, spontán vetélések, testsúlynövekedés, a szexuális gyönyör hiánya stb.

A fogamzásgátlás legrosszabb következménye azonban az Istenhez fűződő és a házastársak közti szeretetkapcsolat megromlása. Tudva és akarva fogamzásgátlással élni mindig halálos bűn.

Egyedül Isten az élet ajándékozója és a szeretet forrása. Ő teszi a házasság szentségében a férfit és a nőt egy testté, szeretetközösségé, a Szentháromság ikonjává. Így a házassági egységük, a szeretetük és a szexuális együttlétük által részt vesznek a Teremtő Isten életében és szeretetében. Isten a házastársakat megajándékozta a termékenység ajándékával, és nagy felelősségre, az ő akaratának keresésére és teljesítésére hívta meg őket. A fogamzásgátlás ennek az ajándéknak az elutasítása, Istennek, az élet Ajándékozójának a megvetése. A fogamzásgátlás elferdíti a házastársak nemi érintkezésének értelmét és legmélyebb lényegét. Ha az aktus során a házastársak ellenszegülnek a Teremtő Istentől kapott képességüknek, hogy továbbadják az életet, akkor Isten szándékával és legszentebb akaratával szállnak szembe.

Szent II. János Pál a következőképpen fejezte ki a fogamzásgátlás erkölcstelenségét: „Így a természet szavának, mely a házastársak kölcsönös és teljes odaadását mondja, a fogamzás meggátolása által szembehelyezik az ellentmondás igéjét, tudniillik a teljes odaadás megtagadását. Ebből pedig nem csupán az élet felé nyitott lelkület elutasítása származik, hanem a házastársi szerelem belső igazságának — mely az egész személy ajándékozására irányulna — színlelése is” (Familiaris consortio, 32).

A házasélet aktusának lényege a kölcsönös szeretet kifejezése az egymásnak való teljes önátadásban. Ebben az önajándékozásban jelentős szerepe van a szülőségnek is. Ha a házastársak fogamzásgátlókat használnak, nem teljes és nem őszinte a kölcsönös önajándékozásuk. Az a nemi érintkezés tehát, mely során fogamzásgátlást használnak, valótlanságot fejez ki az emberi lét legintimebb szférájáról. A házasélet aktusa csak akkor fejezi ki tökéletesen a kölcsönös szeretetet, ha a teljes önátadásuk a házasság szentségében jelen lévő Jézus Krisztusban valósul meg, s mindig nyitott az új életre. Ha a házastársak fogamzásgátlással élnek, „»kilúgozzák«, illetve lefokozzák az emberi nemiséget: s ezzel együtt a saját személyüket és a házastársukét is” (FC 32). A tapasztalat megerősíti, hogy ha a házastársak fogamzásgátlást használnak, kiűzik Istent az életükből, és a bűn meg a gonosz erők rabságába kerülnek. Ez a hozzáállás a házasságok válságainak és drámáinak fő oka.

Tiszta Szívek Mozgalma Házaspároknak

Kedves házaspárok, ne feledkezzetek meg Jézus Krisztusról! Ő a legnagyobb kincs, amit a házasság szentségében kaptatok. Egyesüljetek vele, és a mindennapi imában adjátok át neki az összes problémátokat, gondotokat és örömötöket! Csak vele küzdötök le minden nehézséget! Azok a házastársak, akik közösen imádkoznak, rendszeresen gyónnak és szentmisén vesznek részt, megingathatatlan sziklára, magára Istenre építik a jövőjüket. Jézus Krisztus hívja a házaspárokat a TSZMH-ba (Tiszta Szívek Mozgalma Házaspároknak), mert meg akarja újítani, el akarja mélyíteni és meg akarja gyógyítani a házassági köteléküket. Ha be akartok lépni a TSZMH-ba, valljátok meg a bűneiteket és a mulasztásaitokat a bűnbánat szentségében, vegyetek részt a szentmisén, vegyétek magatokhoz Jézust az Oltáriszentségben, és imádkozzátok el együtt a TSZMH felajánló imáját!

Imádkozzátok el a felajánló imát mindennap, és a házasságotokban valósítsátok meg a benne foglalt kötelezettségeteket! Mindennapi kötelességeiteket úgy rendezzétek el, hogy az első helyen az ima legyen, s csak azután következzék a munka és a pihenés! Ügyeljetek arra, hogy a tévé és az internet ne váljék otthonotokban bálvánnyá és időrablóvá az ima és a pihenés kárára! Mindennap könyörögjetek a tiszta szív ajándékáért! A tiszta szív teljesen átadja magát Istennek, telve van megszentelő kegyelemmel. Maradjatok meg a Krisztussal való egyesülésben, aki jelen van a házasság szentségében! S ha súlyos bűnbe estek, járuljatok azonnal a kiengesztelődés szentségéhez! Az Úr azt kívánja, hogy hitben élt életetek tanúságával másokat is gazdagítsatok. Megtehetitek ezt úgy, hogy elkülditek nekünk a tanúságtételeiteket. Tudassátok velünk a nagy eseményt, hogy beléptetek a TSZMH-ba, és küldjétek el nekünk a címeteket, a születési dátumotokat és a belépésetek dátumát. Beírunk titeket a Tiszta szívek könyvébe, és személyre szóló áldást küldünk nektek. „Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Kor 13,13)