Két út

Két út közül választhatunk: az egyik az élet teljességéhez vezet a mennyországban, a másik az örök halálhoz a pokolban. Rajtunk áll, melyiket választjuk. „Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának” (Sir 15,17).

Különösebben nem kell igyekezni, ha a bűn kárhozatba vezető útján akarunk járni. Sokan is járnak rajta, mert könnyű és kényelmes. Ellenben a parancsolatokhoz és az evangéliumhoz való hűség útja, mely az örök boldogsághoz vezet, szűk, és szüntelenül küzdeni kell rajta a gonosz ellen, igyekezve legyőzni a bűneinket, önzésünket, lustaságunkat és a különféle kísértéseket. A parancsok útján járni erőfeszítést kíván — ezért kevesen vannak, akik következetesen rajta járnak (vö. Mt 7,13—14).

„Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak” (Iz 5,20)

Az ember szabad: elutasíthatja Istent és a parancsait, és maga is eldöntheti, hogy mi jó, és mi rossz: nevezheti a rosszat jónak, és a jót rossznak. Ma sok ember elutasítja a hatodik és a kilencedik parancsolatot, megveti Krisztus tanítását az emberi szexualitásról, és elfogadja a házasság előtti vagy a házasságon kívüli nemi életet, a pornográfiát, az önkielégítést, a pettinget, a homoszexuális kapcsolatokat, a fogamzásgátlást, az abortuszt, a mesterséges megtermékenyítést stb.

Ezeknek az embereknek mondja Isten a szörnyű „jajt”: „Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak” (Iz 5,20); „Jaj azoknak, akik gonosz törvényeket hoznak, akik csak elnyomó rendeleteket írnak” (Iz 10,1); „jaj annak, aki botrányt okoz!” (Mt 18,7)

Isten világosan és egyértelműen mondja: „Nem tudjátok, hogy a gonoszok nem öröklik Isten országát? Ne ámítsátok magatokat! Sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjenc, sem kicsapongó, sem tolvaj, sem kapzsi, sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem örökli Isten országát” (1Kor 6,9—10).

Alábecsülni és semmibe venni a tisztátalanság bűneit rendkívül veszélyes. Ha az ember nem tér meg, hanem ragaszkodik a pornográfiához és a tisztátalanság egyéb bűneihez, akkor saját magát fosztja meg az emberiességtől, mivel növeli az önzését, rombolja a szeretetre való képességét, és így gonosz erők rabságába esik. Ha a bűnös nem tér meg, akkor ez az életmód a legnagyobb tragédiába, az örök pokolba vezeti őt.

„Amit az ember vet, azt is aratja” (Gal 6,7)

Az örök kárhozat az abszolút önzés állapota, ide tart az ember, ha elutasítja Istent és az ő parancsait, és úgy él, mintha Isten nem létezne. Minden tudatosan és akarattal elkövetett bűn elmélyíti az emberben az önzést és tönkreteszi a szeretetre való képességét. Ha az ember hagyja, hogy a bűnök teljesen tönkretegyék benne a szeretet képességét, akkor százszázalékosan önzővé válik, és a halál pillanatában gyűlölettel utasítja el Isten üdvösséget adó szeretetét. Ez a pokol. Szent Pál figyelmeztet minket: „Ne áltassátok magatokat, Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Amit az ember vet [a földi életben], azt is aratja [a halála után]. Aki tehát test szerint vet, az a testből is arat majd romlást. Aki ellenben a Lélek szerint vet, a Lélekből arat örök életet” (Gal 6,7—8).

Jézus Krisztus a mennyország teljes boldogságába akar vezetni minket. Halálával és feltámadásával megbocsátotta minden bűnünket, és megérint minket mindenható irgalmával. Ha nevükön nevezzük a bűneinket, és mély bűnbánattal, valamint javulási szándékkal megvalljuk őket Jézusnak, akkor megtapasztaljuk az Isteni Irgalmasság csodáját — valamennyi bűnünk bocsánatát.

Ám az ember meg is vetheti Isten irgalmasságát. Az Isten irgalma előli teljes elzárkózást Jézus a Szentlélek elleni bűnnek nevezi. Ezt a bűnt épp azért nem lehet megbocsátani, mert az ember akarva és radikálisan utasítja el Isten irgalmát, és teljesen elveti a megtérés gondolatát (vö. Mt 12,31—33).

Az örök pokol tehát a földi élet következménye, ha az ember saját akaratából a tisztátalan erők hatalmába adta magát. Ezért a szerető Isten figyelmeztet minket: „Ne törekedjetek a halálba életetek elhibázott útján, ne siettessétek romlásotokat kezetek tetteivel!” (Bölcs 1,12)

Szűz Mária a fatimai jelenésekben emlékeztetett arra, hogy az ember legnagyobb tragédiája és szerencsétlensége a bűn és a bűnben való megátalkodás, mert az Isten teljes elutasításához, vagyis a pokolhoz vezet. Ha valaki tudva és akarva belemerül a tisztátalanság bűneibe (a pornográfiába, házasság előtti vagy házasságon kívüli nemi életbe, homoszexuális kapcsolatokba, önkielégítésbe stb.), megveti Isten irgalmát, nem akar megtérni, akkor már az örök kárhozatba vezető úton jár. A halál pillanatában pedig véglegesen eldönti örök sorsát: üdvösségét vagy kárhozatát. „Néha, különleges, titokzatos módon — írja Szent Fausztina —, utolsó pillanatban érinti meg a bűnös lelket Isten irgalma. Külsőleg úgy tűnik, elveszett már minden. De nem így van. Isten végső kegyelmének sugarában a lélek oly nagy szeretettel fordul Istenhez az utolsó pillanatban, hogy azonnal elnyeri bűnei bocsánatát, büntetése azonnali elengedését. Külsőleg nincs jele bánatának és összetörtségének, mert már nem reagál külső dolgokra. Ó, mily megfejthetetlen Isten irgalma! De jaj — vannak lelkek, akik önként és tudatosan elutasítják, és megvetik ezt a kegyelmet. Bár a haldoklás pillanatában Isten megadja a lelkeknek ezt a belső világosságot, s ha a lélek is akarja, lehetősége van visszatérni Istenhez. De néha annyira megkeményedett már némely lélek, hogy tudatosan a poklot választja. Meghiúsítja más lelkek érte mondott imáit, sőt Isten igyekezetét is” (Napló, 1698).

Tiszta Szívek Mozgalma

Nem lehet kereszténynek lenni és ugyanakkor pogány módra gondolkodni, vagyis helyeselni az abortuszt, az eutanáziát, a mesterséges megtermékenyítést, a fogamzásgátlást, a válásokat, a homoszexuális kapcsolatokat, a házasság előtti és a házasságon kívüli nemi életet, a pornográfiát, az önkielégítést és egyéb tisztátalan cselekedeteket, melyek ellentétben állnak azzal, amit Krisztus nyilatkoztatott ki az emberi szexualitás valódi mibenlétéről. Jézus arra tanított minket, hogy minden embernek végtelen méltósága és értéke van, mert Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, s ezért soha nem szabad az ember testét tárggyá alacsonyítanunk, melyet csak úgy használni lehet, melyre érzékien lehet tekinteni. Az ember szeretetre van hivatva, vagyis arra, hogy önmagát önzetlenül odaajándékozza. Ennek az ajándéknak az emberi élet valamennyi aspektusában meg kell nyilvánulnia. Először is önmagunkat teljesen oda kell ajándékoznunk Istennek, válaszul arra, hogy Isten is teljesen odaajándékozta magát az embernek. Aztán ennek az önátadásnak a felebarát iránti hiteles szeretetben kell megnyilvánulnia, beleértve az ellenségszeretetet is. Ennek az önzetlen önajándékozásnak a része a nemi élet is. Isten szándéka szerint ezt a házasság szentségének jeleként kell megélni. A házasság szentségében Krisztus a férfinak és a nőnek jogot ad a nemi életre. A házasság szentsége kiszolgáltatásának pillanatában Jézus megszenteli a férfit és a nőt, összeköti őket, hogy felbonthatatlan közösséget alkossanak, s hogy a megszentelő kegyelem állapotában megélt egyesülésük a kölcsönös megszentelődés forrásává váljék, és kölcsönös szeretetüket Isten szeretetében tapasztalják meg.

A házastársi szeretet ilyen megéléséhez elengedhetetlen, hogy a házastársak szíve tiszta legyen, és hogy képesek legyenek uralni érzékiségüket és érzelmeiket. Csak a szabad és tiszta szívű ember képes szeretni és válhat önzetlen ajándékká a másik számára. Az ilyen hozzáálláshoz való felnövekedés minden ember életének legfontosabb feladata. Szeretni csak tiszta és szabad szívvel lehet. A tiszta szív ajándék, melyet Krisztustól kapunk, de őszintén vágyakoznunk kell rá, és hagynunk kell, hogy Jézus meggyógyítson minket a „tiszta szívek klinikáján”, valamint kitartóan formálnunk kell a jellemünket.

Jézus Krisztus mindenkit hív a Tiszta Szívek Mozgalmának közösségébe, az élet legfontosabb és legizgalmasabb kalandjára, vagyis a szeretetben való érlelődésre.

Ki léphet be a Tiszta Szívek Mozgalmába? Mindenki, aki Jézusnak akarja adni a szívét, hogy az Úr meggyógyítsa őt, segítsen formálni a jellemét, és megtanítsa tiszta szeretettel szeretni.

Mik a követelmények? Az őszinte elhatározás teljesíteni a TSZM felajánló imájának valamennyi kö-
telezettségét.

Mikor és hogyan léphetsz be a Tiszta Szívek Mozgalmába? Bármikor! Előbb gyónj meg, majd amikor magadhoz veszed Jézust az Eucharisztiában, teljesen add át neki magad, és imádkozd el a felajánló imát!

Minden reggel add át magad Jézusnak a felajánló ima szavaival. Teljesen ajánld fel neki magad: „emlékezetemet, elmémet, akaratomat, lelkemet és testemet a nemiségemmel együtt”. Jézus legyen a te egyedüli Urad és Üdvözítőd, életed legnagyobb szerelme. Ha átadod magad az ő kizárólagos tulajdonába, akkor hagyod, hogy betöltsön gyógyító szeretetével és mindazzal a kegyelemmel, melyre szükséged van ahhoz, hogy valóban emberhez méltó módon élj. Ez a felajánlás egyúttal kötelez a parancsolatok és az evangélium szerinti életre, „mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait” (1Jn 5,3). A TSZM felajánló imájában egészen konkrét kötelezettségeket vállalsz, melyek segítenek abban, hogy fegyelmet vigyél az életedbe és harmóniát a napi programodba. Így Jézusnak szabad hozzáférése lesz a szívedhez, és a te aktív együttműködéseddel tudja alakítani a jellemedet. Nagyon fontos a házasság előtti nemi élet elutasítása, és az, hogy teljesen elszakítsunk minden köteléket, mely a pornográfiával hoz kapcsolatba. Ezáltal nyitott lesz a szívünk a Jézus által elénk tárt kötelezettségek előtt: egyszerűen el kell határoznunk, hogy meggyűlölünk minden tisztátalanságot, mely érzéki és érzelmi szinten nagyon is vonzó és erős lehet.

Különösen fontos a rendszeres imádság kötelezettsége. Az imádság, éppúgy, mint az étel és az oxigén, elengedhetetlen számunkra, mert csak általa vagyunk képesek normálisan és emberhez méltó módon élni. Imádság nélkül lelkileg meghalunk, mivel elveszítjük Isten szeretetét és az örök életet. Az ima nem függhet a hangulatunktól és az érzéseinktől. Mindennap ugyanazokban az időpontokban imádkozzunk, és ha nincs kedvünk, akkor még több időt szánjunk arra, hogy találkozzunk Jézussal és Szűz Máriával!

A „tiszta szívek klinikáján” kulcsfontosságú szerepet játszik a szeretetben való érlelődésben az, hogy találkozunk Jézussal a bűnbánat szentségében és az Oltáriszentségben. Ezért kötelezzük magunkat arra, hogy rendszeresen járulni fogunk a kiengesztelődés szentségéhez, minél gyakrabban veszünk részt szentmisén és szentségimádáson, és a bűnbánat szentségében azonnal felkelünk minden súlyos bűnből.

A jó vágyak önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy valóban éretté váljunk a szeretetben. Feltétlenül szükséges, hogy olyan napirendet állítsunk össze, melyben meghatározott helye van az imádságnak, a munkának és a pihenésnek. A jellemformálásnál a legnagyobb akadályt és nehézséget a rossz szokásaink legyőzése jelenti — és ez lesz a legfájdalmasabb. Ezért például korán feküdj le, legkésőbb este 10-kor, és korán is kelj fel, pl. 5 órakor. Tanulj meg lemondani pl. a tévéről és az internetről, hogy több időd legyen az imára vagy valamilyen sportra. Az imában összeállított és Jézussal megbeszélt napirend segít harmóniát vinni az életedbe. Minden este végezz lelkiismeret-vizsgálatot, határozd el, hogy megjavulsz, és soha ne csüggedj el! „Jaj a lankadt szívnek, amelynek nincs hite: éppen mivel ilyen, nem talál oltalmat” (Sir 2,13).

Ne feledd, hogy minden értékes dolgot csak kemény munkával, igyekezettel és önmegtagadás árán lehet elérni. Arról se feledkezz meg, hogy a TSZM-ben fontos szerepe van a Szeressétek Egymást! magazin olvasásának.

Kérünk, hogy tudasd velünk, ha belépsz a TSZM-be. Küldd el nekünk a nevedet, a születési dátumodat és a belépésed dátumát, hogy beírhassunk téged a Tiszta szívek könyvébe, és elküldhessük neked személyre szóló áldásunkat és a formációs anyagokat.

Jézusnak fontos, hogy megírjátok és elküldjétek nekünk a tanúságtételeteket, s így másoknak is átadhassátok a tapasztalataitokat a hitről és a szeretetben való érlelődésről, a bűn és a gonosz erői ellen folytatott küzdelem terén.

Mindennap imádkozzunk egymásért, főleg a rózsafüzért és az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét!

Szívemből megáldalak titeket!

Mieczysław Piotrowski SChr
és a szerkesztők közössége